Vragen en Antwoorden

Vraag:
Bij de gevraagde gegevens wil u het KNSA-nummer of ander overkoepelend orgaan weten. Wij beoefenen de schietsport puur recreatief en huren slechts 2 uur/maand de 100 meter baan. Bovendien zijn wij niet aangesloten bij een ander overkoepelend orgaan. Betekent het niet aangesloten zijn bij KNSA of ander overkoepeld orgaan het einde van onze activiteiten in Stein?
Antwoord:
Nee, het betekend NIET het einde van jullie activiteiten binnen het schietsportcentrum Stein. Maar het is jullie verantwoordelijkheid om bij de KNSA aangesloten te zijn.  

Vraag:
Hoe zit het met schutters die lid zijn van diverse verenigingen in Stein, dienen deze dan per vereniging een pas aan te vragen via hun secretaris cq te betalen?
Antwoord:
Er wordt verwacht dat je één pas aanvraagt en wel via jou hoofdvereniging (zelf bepalen). Op de magneetstrip van die pas komen dan alle gegevens te staan.  Toegang kan per vereniging verschillen echter men kan per persoon wijzigingen in toegang doorgeven indien men meerdere dagen en of op meerdere banen toegang wil.

Vraag:
Uitprinten van de lijst van internet. Hoe gaat dit?
Antwoord:
De lijst downloaden en aangeven opslaan, daarna kunnen we de lijst ophalen en invullen. Dus niet: opslaan als, want dan wordt gevraagd naar een wachtwoord hetgeen niet de bedoeling is. Velden die ingevuld moeten worden zijn dikomlijnd.

Vraag:
Betalen we contributie en we betalen voor de pas.?
Antwoordt:
Klopt, contributie is voor de vereniging en voor de pas betalen we een vergoeding om het systeem te kunnen bekostigen. Baanhuur wordt betaald om alle overige zaken te bekostigen zoals het pand met al zijn installaties, verzekeringen en onderhoud enz.. Per lid (schutter in ons centrum) wordt één pas verstrekt. Misbruik ervan wordt niet toegestaan. Eenmalig schaffen we een pas aan per lid ook als deze maar 1 keer per jaar gebruik maakt van de baan. Uiteraard zal dit systeem niet eeuwig durend zijn , de verwachting is dat we in 2020 een nieuw systeem nodig zullen hebben. Dit wordt tzt nog wel kenbaar gemaakt.

Vraag:
Betaling van het systeem, wordt dit betaald door de schutters?
Antwoord:
Nee, het systeem wordt deels gefinancierd door verstrekken van passen tegen betaling de rest wordt betaald door Schietsport Centrum Stein. Daarbij komt nog dat iedereen op het eind zijn geld weer grotendeels terugkrijgt.

Vraag:
Is dit ook tbv aanwezigheidsregistratie?
Antwoord:
Nee. Dit is een taak van de besturen van de verenigingen en de schutters zelf. Het is mogelijk een uitdraai per vereniging op te vragen, leden en pasnummers. We verstrekken echtert geen aanwezigheidslijsten.