• WEDSTRIJDEN
    U kunt uw wedstrijddata per mail sturen naar ons e-mailadres, of maak gebruik van ons contactformulier. Vermeld in uw mail duidelijk de verenigingsnaam en het adres en telefoonnummer van uw contactpersoon.
  • INDIVIDUEEL BAANGEBRUIK
    Het is mogelijk, in overleg met de beheerders, de banen op vaste tijdstippen te reserveren. De schietbeurt kan toegevoegd worden aan uw beurtenboekje aan de hand van de afgetekende presentielijst.

OVER SCHIETSPORT
CENTRUM STEIN

Schietsportcentrum Stein beschikt over een 100-meter schietbaan en drie 25-meter schietbanen met automatische transportinstallaties. Het complex is geheel overdekt waardoor vrijwel alle activiteiten binnenhuis kunnen plaatsvinden. Er kan geschoten worden met diverse kalibers geweer en handvuurwapens.

Arrangementen

Schietsportcentrum Stein leent zich ook voor het houden van bedrijfs- of personeelsuitjes en teambuildingactiviteiten.

Baanregels

Baanregels van het Schietsportcentrum

  • Aspirantleden en introducees mogen alleen onder begeleiding van de VC of opleidingsfunctionaris gebruik maken van vuistvuurwapens en/of geweren.
  • Iedereen is verplicht om mee te werken aan het voorkomen van gevaarlijke situaties en andere personen hierop te wijzen als ze zich voordoen. Schakel meteen uw VC in bij constatering hiervan.
  • Bij het betreden van de schietbanen gaat de ESS ervan uit dat de schutters op de hoogte zijn van de geldende gedrags- en veiligheidsregels m.b.t. het hanteren van vuurwapens. (zie bijlage veiligheids(maat)regels KNSA).
  • Kinderen beneden de 12 jaar hebben geen toegang op de 25 meter baan. Vanaf 12 jaar alleen toegang onder begeleiding van een daarvoor bevoegd persoon; bijv. een VC of bestuurslid. Personen beneden de 18 jaar mogen niet schieten met zwaar kaliber wapens. Voor de 100 meter gelden de regels zoals beschreven in de huisregels van de 100 meter baan.
  • Aansprakelijkheid bij ongevallen en/of schade van welke aard dan ook is voor rekening van de betreffende schutter c.q. het bestuur van de betreffende vereniging.

IMPRESSIE